De comeback van Platina lijkt ingezet

Sinds we begin dit jaar aanstipten dat de Platina markt op een tekort afstevent, krijgen we heel wat vragen over het edelmetaal.

Met een tekort bedoelen we trouwens dat er meer vraag is naar fysiek Platina, dan mijnbouw productie en recyclage samen naar de markt kunnen brengen.

De vragen van onze lezers hebben ons aangezet om nog eens dieper in de fundamentals van de Platina markt te duiken. 
Dit heeft ons intussen voldoende extra info opgeleverd voor een heus Platina Rapport. Een rapport dat we in de komende weken voor onze klanten beschikbaar gaan maken!

Vandaag willen we al één aspect heel kort bespreken, namelijk het feit dat de productie van Platina in Zuid-Afrika daalt. Zuid-Afrika is de sleutel tot de Platina markt, want het land is goed voor ongeveer 75% van de wereldwijde productie.

De prijs van Platina, wordt logischerwijs bepaald door vraag en aanbod. Op lange termijn “moet” de prijs van Platina ervoor zorgen dat beide in evenwicht blijven met elkaar (eerste les economie).
In de mijnbouw, waar productieniveau’s meestal niet meteen kunnen worden aangepast, zorgt dit voor een lange cyclus in de prijs. Lange periodes waarin de prijs stijgt (stierenmarkt), gevolgd door lange periodes waarin de prijs daalt (berenmarkt). Allemaal onder invloed van de hoeveelheid beschikbaar metaal op de markt.

Voor Platina komen we overduidelijk uit een lange periode waar er weinig te beleven viel. De prijs van Platina vandaag, is slechts de helft van de prijs op de laatste top uit 2008. De laagste koersen lijken nu wel achter ons te liggen (maart 2020).  

Nu… In 2022 viel de productie van Platina uit mijnen meer dan waarschijnlijk flink tegen. 

De definitieve cijfers over het laatste kwartaal van 2022 zijn nog niet beschikbaar, maar op jaarbasis daalde de productie van platina in 2022 waarschijnlijk in de grootteorde van 15%! Dat was aan het begin van het jaar niet ingecalculeerd en ook in 2023 wordt productie in Zuid-Afrika een grote uitdaging.

De oorzaak daarvan is fundamenteel simpel: Mijnbouw vergt enorm veel energie, zonder betaalbare en betrouwbare energie, is er geen mijnbouw mogelijk. 

Daar loopt het nu grondig mis: In Zuid-Afrika is staatsbedrijf Eskom verantwoordelijk voor de productie van elektriciteit. Door verouderde (falende) infrastructuur kan Eskom het licht geen volledige dagen laten branden en dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor zowel de gezinnen als voor de industrie. De problemen met het elektriciteitsnet zijn enorm en dit oplossen zal jaren aan investeringen vergen.

Eén stuk van de Platina puzzel is dus het feit dat 75% van de wereldproductie flink onder druk staat, dit jaar en de volgende jaren. Dit zorgt voor enorme uitdagingen voor de vier grote platina producenten in Zuid-Afrika. 

En natuurlijk gebeurt dit net op het moment waarop de vraag naar platina volgens de verwachting zal kunnen gaan toenemen.

Beleggers in Platina zijn op dit moment uiterst dun gezaaid. De hele markt moet nog opnieuw ontdekt worden.

Platina opbouwen vanaf nu en voor de komende jaren, zou wel eens een winnende strategie kunnen zijn. Wij gaan Platina in elk geval veel meer van nabij volgen dan het afgelopen jaar het geval was. 

In de beste manier om Platina aan te kopen, hebben wij gelukkig al enkele jaren geleden geïnvesteerd.

Vandaag kunnen we u dan ook hier Platina aanbieden per ounce, automatisch veilig opgeslagen in Zwitserland.