Centrale banken wereldwijd bezitten gezamenlijk 35.527 ton goud

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat er een einde kwam aan de formele band tussen goud en geld. In de halve eeuw die sinds deze mijlpaal is verstreken, is de wereld geëvolueerd op manieren die waarschijnlijk onvoorstelbaar waren voor de politieke en economische leiders van die tijd. Naarmate de wereld veranderde, veranderde ook de rol van goud.

Terwijl centrale banken na het einde van het Bretton Woods-systeem hun goudreserves gedurende verscheidene decennia gestaag verkochten, zijn zij de afgelopen elf jaar weer netto-aankopers van goud, waarbij de opkomende landen het voortouw nemen.

In juli 2021 bezaten de centrale banken wereldwijd gezamenlijk liefst 35.527 ton goud, wat neerkomt op ongeveer 17,6 procent van de bovengrondse goudvoorraad.

Zeker ook de laatste jaren is het strategische belang van goud in portefeuilles van centrale banken alleen maar toegenomen.

Tijdens en sinds de wereldwijde financiële crisis in 2008, maar ook gekeken naar de verstoringen die de COVID-19 pandemie heeft teweeggebracht, heeft goud gefungeerd als buffer tegen financiële instabiliteit.

Ook de wereldwijde geopolitieke onzekerheid en de aanhoudend lage rente hebben het strategische belang van goud doen toenemen.

Aangezien deze factoren blijven wegen op de strategieën voor het beheer van reserves, is het logisch dat zoveel centrale banken hun toevlucht nemen tot goud.

In de afgelopen tien jaar zijn bijna alle goudaankopen afkomstig van centrale banken uit opkomende markten. Deze aankopen varieert qua geografie, economische ontwikkeling en valutaregime.

Zelfs sommige Europese landen, die sinds het einde van het Bretton Woods-systeem geen strategische goudkopers waren, zijn onlangs begonnen goudreserves significant te verhogen.

Bovendien hebben vele centrale banken van de goudproductie in hun eigen land gebruik kunnen maken, denk zeker aan een land als Rusland, om goud toe te voegen via binnenlandse aankoopprogramma’s.

Het veranderende sentiment van de centrale banken ten aanzien van goud komt wellicht het best tot uiting in de antwoorden op de “2021 Central Bank Gold Reserves survey” van de World Gold Council (WGC).

Voor het eerst sinds het begin van de enquête hebben centrale banken de prestaties van goud in tijden van crisis als voornaamste reden gegeven om goud aan te houden.

Centrale banken van opkomende markten beoordeelden ook andere belangrijke financiële redenen om goud aan te houden – zoals de liquiditeit, de bruikbaarheid als onderpand en het ontbreken van politieke risico’s bij het aanhouden van goud.

Bron: WGC

Foto: Flickr