Centrale banken in januari wederom netto-verkopers goud

Hoewel 2020 het elfde achtereenvolgende jaar was van netto-aankopen goud door centrale banken eindigde het jaar toch enigszins onzeker.

Een vertraging van het aankooptempo door verschillende banken in de tweede helft van het jaar viel samen met een aanzienlijke toename in verkopen door andere centrale banken.

Hierdoor schommelde de totale vraag van de centrale banken tussen bescheiden netto-aankopen en verkopen.

In december zagen we netto-aankopen van 20,6 ton. In januari is dat echter weer omgeslagen naar een bescheiden netto-verkoop van 9,4 ton.

Dat markeert de derde maand van netto-verkopen sinds juni 2020, hoewel het de kleinste in omvang betreft.

Slechts vier centrale banken waren verantwoordelijk voor de veranderingen. Aan de aankoopzijde zagen we Oezbekistan (8,1 ton) en Kazachstan (2,8 ton).

Dit zijn beide goudproducenten en waren frequente kopers van het edelmetaal in de afgelopen jaren. Het bleken de enige banken die hun goudreserves noemenswaardig verhoogden in januari.

Daarentegen waren Turkije (-17,2 ton) en Rusland (-3,1 ton) de voornaamste verkopers.

De verkoop door Rusland houdt waarschijnlijk verband met de aankondiging in januari dat de centrale bank zal beginnen met het slaan van een gouden herdenkingsmunt voor 2021.

Dit maakt deel uit van het muntenplan van de bank voor 2021, dat zelf deel uitmaakt van haar reeds lang bestaande muntenprogramma en vergelijkbaar is met programma’s van andere centrale banken, zoals de Bundesbank, die vaak resulteren in kleine sporadische verkopen.

De verwachting blijft dat de centrale banken in 2021 netto-kopers zullen blijven, zij het in een gematigd tempo dat lager ligt dan de recordniveaus van de vorige jaren.

Zoals de World Gold Council (WGC) opmerkt in hun recente Gold Demand Trends rapport: “These intermittent sales have resulted in a more complex picture of central bank demand at the end of 2020, having created a small interruption in the pattern of consistent buying since 2010”

Verder blijkt uit vroege gegevens over februari dat de Reserve Bank of India 11,2 ton aan haar goudreserves heeft toegevoegd.

Hoewel deze gegevens nog niet in de statistieken zijn opgenomen, onderstreept het de relevante rol die goud blijft spelen in het beheer van de externe reserves.

Bron: WGC

Foto: Flickr