Rijk worden met schulden

Rijk worden met schulden

Vastgoedprijzen hielden in het verleden eigenlijk maar gelijke tred met de geldhoeveelheid waardoor geen reële winsten te bespeuren zijn. Hoe verklaar je dan dat deze sector zoveel mensen rijk heeft gemaakt?