BRICS komen met een goudgedekte munt

Er heerst veel enthousiasme onder de ‘gold-bugs’. De reden? Rusland heeft aangekondigd dat de BRICS-landen – Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika – van plan zijn een nieuwe gemeenschappelijke munt te introduceren, en die munt zou zelfs gedekt zijn door goud.

BRICS komen met een goudgedekte munt

Dit initiatief, dat bedoeld is om het wereldwijde fiat geldsysteem eerlijker te maken vanuit het oogpunt van de BRICS-landen, is aangekondigd door Rusland en zal naar verwachting in augustus worden gelanceerd.

Toch is het belangrijk om te vermelden dat er vandaag nog onduidelijkheid bestaat over het alternatief voor het dollar systeem dat de BRICS-landen willen opzetten. Meer nieuws volgt ongetwijfeld op de volgende top van de BRICS-landen in Johannesburg in augustus.

Feit is wel dat het dollar systeem vandaag netto geen enkel voordeel meer biedt voor de BRICS-landen. Het lijkt ons dan ook logisch dat ze een alternatief hiervoor willen opzetten. De toenadering tussen Saoedi-Arabië en de BRICS-landen valt in dezelfde categorie want ook de olieproducenten willen niet meer exclusief in dollar handelen.

Het lijkt onvermijdelijk dat er een alternatief voor de dollar én de euro komt. Hoe die nieuwe munt eruit moet zien, is voer voor discussie. 

Wat de nieuwe BRICS-munt moet realiseren om succesvol te worden (vergelijkbaar met de euro), is dat een aanzienlijk deel van de wereldeconomie in deze munt kan handelen. 
Hij moet effectief gebruikt worden in de handel tussen de leden van die nieuwe muntzone. De economieën van de BRICS-landen zijn trouwens voldoende groot daarvoor (nu al 25% van het wereld BBP) en er is een steeds langer wordende lijst van landen die interesse toont in een “BRICS-lidmaatschap”.

In dit artikel op investing.com (link) wordt de omwisselbaarheid van deze nieuwe munt in goud, vooropgesteld als een voorwaarde om een betrouwbare munt te hebben. Maar wij zien dat toch anders. Een goud component is vanzelfsprekend aangewezen, maar omwisselbaarheid betekent zoiets als een klassieke goudstandaard en is dan weer geen goed idee.

In tegenstelling tot het installeren van een nieuwe “goudstandaard”, moeten overschotten van deze toekomstige munt simpelweg op een transparante markt kunnen worden omgezet in fysiek goud. 

Maar dat goud hoeft NIET uit de koffers van de BRICS-bank te komen en moet zeker niet tegen een vooraf afgesproken prijs verhandeld worden versus de nieuwe munt. Want idealiter is de goudmarkt “vrij”. Goud is immers veel meer waard wanneer het wel als reserve, maar niet als geld wordt gebruikt.

De implicaties van zo’n nieuwe munt voor het financiële systeem zouden ingrijpend zijn.

Vandaag vloeien dollar-overschotten, afkomstig van de wereldhandel, massaal terug naar de aandelen-, obligatie- en vastgoedmarkten in de V.S. Dat hoort bij het voorrecht de wereldreservemunt te hebben. Met twee belangrijke gevolgen die in de toekomst onder druk zullen komen te staan: 

Ten eerste, de VS kan boven haar stand leven. De VS heeft al sinds 1975 onafgebroken een handelstekort met de rest van de wereld. De FED drukt het geld waar de rest van de wereld in spaart en belegt en de Amerikaanse overheid heeft geen moeite om zichzelf te financieren.

Ten tweede, al het kapitaal dat naar de VS vloeit, heeft de waarde van alle activa daar omhoog geduwd. Van vastgoed in New York, over de rente die de VS moet betalen om geld te lenen, tot de S&P 500. Wat gebeurt er wanneer die structurele duw in de rug wegvalt en zelfs omkeert?   

En wat gebeurt er dan met de goudprijs?

Al sinds de introductie van de euro in 1999, neemt het belang van goud in het financiële systeem opnieuw toe. Dat zien we bijvoorbeeld al aan de stijging van de prijs, die sindsdien gemiddeld bijna 9% per jaar bedraagt.

Maar de goudprijs van vandaag zegt natuurlijk niet alles. Goud zal nog veel harder gaan blinken wanneer de rol van de dollar in de wereldhandel verder afneemt. Met of zonder de nieuwe BRICS munt trouwens.

In een wereld met meerdere valuta in de internationale handel, zal goud als ultieme reserve fungeren. Geen enkel blok hoeft dominant te zijn, goud kan gewoon dienst doen als scheidsrechter…

Stel dat die nieuwe munt er komt en dat de introductie succesvol is.. Dan is dat wel degelijk een “big deal”. 

Qua belang misschien zelfs te vergelijken met wat er op 15 augustus 1971 gebeurde. Dat was namelijk de dag waarop Richard Nixon, als Amerikaanse president, de omwisselbaarheid van de dollar in goud “tijdelijk” opschortte.

Die tijdelijke opschorting duurt intussen al bijna 52 jaar. Het is een ideaal voorbeeld om aan te tonen hoe plotseling alles kan veranderen wanneer de regels voor ons geld veranderen. Voor de prijs van goud alleen al, betekende dit over negen jaar na 1971 een maal vijfentwintig in prijs!

Tegen 1980 bleef er bijzonder weinig vertrouwen in de dollar over, maar we hadden tegen dan ook duur goud en nog belangrijker, geen werkbaar alternatief! 

Het was ofwel de dollar verder gebruiken, ofwel terugkeren naar een gouden standaard. De prijs van goud was zeker voldoende hoog voor een nieuwe gouden standaard in 1980.

De goudvoorraad van de VS was zo kostbaar geworden, dat de VS alle bestaande dollars zou kunnen terugkopen in ruil voor haar goudvoorraad. In 1980 was het dus perfect mogelijk om terug te keren naar een gouden standaard. Maar zoals wij hierboven ook al schreven: Niemand wil dat eigenlijk. Ons geld heeft het niet nodig, en goud heeft het ook niet nodig.

De wereld bleef dus, al dan niet met tegenzin, de dollar gebruiken. Koning dollar zat terug stevig op zijn troon in de jaren 1980 en 1990…

Eind jaren 1990 echter, volgde de introductie van de euro en dat was een echte “game changer”. Sindsdien zagen we de moderne goudmarkt ontstaan. 

De rol van de dollar in de wereldeconomie is aan het afnemen en daar is zelfs consensus rond bij analisten. Het overgrote merendeel van hen verwacht een graduele daling zodat de effecten kunnen worden gespreid over vele jaren. 

Maar dat moet helemaal niet zo lopen, een nieuwe BRICS-munt kan ook best een heuse revolutie ontketenen, net zoals de opschorting van de omwisselbaarheid van dollars naar goud in 1971.

Onze conclusie is dus dat een nieuwe BRICS-munt een logische stap is voor de landen die zich vandaag benadeeld zien door het huidige systeem.  Een goud component voor die nieuwe munt,  is dat eveneens. 

Trouwens, indien de nieuwe BRICS munt er dan toch niet zou komen, dan zullen de opkomende landen waarschijnlijk naar de Chinese Yuan kijken om dezelfde rol te vervullen.

De “Gold bugs” mogen dus enthousiast zijn, de fundamentals van goud verbeteren alweer. Wij verwachten alvast dat de natuurlijke evolutie van ons financiële systeem zich gewoon verder zet, en dat goud daar steeds belangrijker in zal worden.

Voor spaarders en beleggers, is het tijd om ervoor te zorgen dat portefeuilles voldoende fysiek goud bevatten.

Via deze weg koopt u bij goud999 op de efficiëntste manier fysiek goud