Bijna 30 procent Braziliaanse goudexport blijkt illegaal gewonnen

In 2019 en 2020 was ruwweg 28 procent van de Braziliaanse goudexport waarschijnlijk afkomstig van illegale goudmijnbouw, zo blijkt uit een rapport van openbare aanklagers en de Federale Universiteit van Minas Gerais in Brazilië.

In het rapport wordt gewezen op wijdverspreide vervalsing van documenten en een gebrek aan effectieve rechtshandhaving.

In het rapport wordt alleen rekening gehouden met goud dat geregistreerd is bij de federale overheid om belasting te betalen op het edelmetaal.

Die gegevens werden vervolgens vergeleken met satellietbeelden van de gerapporteerde locaties van de mijnen.

Raoni Rajao – professor milieubeheer aan de Federale Universiteit van Minas Gerais en een van de auteurs van het rapport: “There was an attempt to launder this gold, to hide its real origin. But by cross referencing it with images, there is no way this gold came from the declared origin”

De gerapporteerde hoeveelheid goud die uit de gebieden in kwestie kwam, ging de capaciteit van de bronnen ver te boven.

Van 6,3 ton goud dat als gebied aan autoriteiten was opgegeven als oorsprong van het goud vertoonde op satellietbeelden geen bewijs van mijnbouw.

De rest zou afkomstig zijn van plaatsen die grenzen aan beschermde gebieden, die tekenen vertonen van mogelijke mijnbouwwerkzaamheden.

Het rapport van de federale openbare aanklagers en de Federale Universiteit van Minas Gerais bevatte aanwijzingen van illegaliteit met betrekking tot 48,9 ton goud in de periode van die twee jaar.

In 2019 en 2020 kochten Canada, Zwitserland en Groot-Brittannië daarbij samen 72 procent van de Braziliaanse goudexport op.

De illegale goudmijnbouwwerkers in Brazilië winnen vaak goud in gebieden waar geen mijnbouw is toegestaan, zoals beschermde natuurgebieden of inheems land.

Deze mijnbouw, die plaatsvindt zonder rekening te houden met milieuwetgeving, leidt tot ontbossing van het Amazonewoud en blijkt rivieren te vergiftigen met kwik.

Uit overheidsgegevens blijkt dat in 2020 111 ton goud werd geëxporteerd, meer dan de totale productie van 92 ton, wat er ook op wijst dat op z’n minst een deel afkomstig is van illegale mijnbouw.

Bronnen: BN Americas, Reuters

Foto: Flickr