ABN Amro: “Goud heeft hoogtepunt gezien”

ABN Amro heeft haar prognoses voor de goudkoers aangepast. Zij denkt nu dat de goudprijs haar hoogtepunt heeft bereikt. De bezorgdheid over het Amerikaanse begrotingstekort zal de neerwaartse trend van de goudprijs echter temperen, zo denkt de bank.

In een nieuwe prognose voor eind 2021 geeft zij een koers van 1.700 dollar per ounce, wat eerder op de 2.000 dollar per ounce lag.

De afgelopen tijd herstelde de dollar zich als gevolg van onder meer een zekere verslechtering van het beleggerssentiment. Als gevolg daarvan is de goudprijs weer richting het 200-daags voortschrijdend gemiddelde gezakt.

Maar de vooruitzichten zijn sterk verslechterd, aldus ABN Amro. Het verwacht niet langer een hogere goudprijs en daar zijn verschillende redenen voor.

Ten eerste hebben zij hun visie op de Fed gewijzigd. Zij verwacht nu dat de aankoop van activa in het huidige tempo zal worden voortgezet tot ten minste eind 2021, met een tapering en stopzetting van de aankopen in de loop van 2022.

Ten tweede verwachten zij niet langer lagere nominale en reële rendementen in de VS. Zij denken dat de nominale rente in de VS dit jaar en volgend jaar licht zal stijgen.

Ten derde hebben zij hun vooruitzichten voor de Amerikaanse dollar gewijzigd. Zij verwachten een bescheiden stijging als gevolg van onder meer een sterk economisch herstel en iets hogere nominale en reële rendementen.

Ten vierde zijn de totale ETF-posities nog steeds enorm. Sinds het hoogtepunt op 15 oktober zijn ze met slechts 3,5 procent gedaald. Deze posities zijn nog steeds 30 procent hoger dan de vroegere piek van 20 december 2012.

De speculatieve netto longposities in goud op de futuresmarkt zijn eveneens aanzienlijk. Kortom, goud is nog steeds een “crowded trade” en beleggers twijfelen.

De bank noemt daarbij de liquidatie van 36% van de totale uitstaande ETF-posities in 2013, dat leidde tot een daling van de goudprijs met 30 procent. Deze posities blijven een risico.

En als laatste: het technische plaatje is aanzienlijk verslechterd. De prijzen bevinden zich op het moment van schrijven onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde.

De markt heeft dit niveau al meerdere malen getest en ABN Amro denkt dat de prijzen aanzienlijk onder dit niveau zullen bewegen.

Een aanzienlijke beweging onder dit 200-daags voortschrijdend gemiddelde zou kunnen resulteren in aanzienlijke winstnemingen op long goudposities. Als gevolg daarvan is de uptrend op langere termijn voorbij, aldus de bank.

Echter zijn de reële rendementen in een groot aantal landen nog steeds negatief, dus dat zou de goudprijs enige steun kunnen geven, aldus ABN.

Bovendien blijven beleggers bezorgd over het grote begrotingstekort. Deze factoren zouden de neerwaartse beweging van de goudprijs wat temperen.

In een andere publicatie zegt ABN te verwachten dat de zilverprijs mee zal dalen met de goudprijs.

Het verwacht echter wel dat de zilverprijs veerkrachtiger zal zijn en beter zal presteren dan goud. Dit komt omdat zilver een belangrijke industriële vraagcomponent heeft.

Ze verwachten een verder herstel in de industriële sector en dit zal de zilverprijs dus wel ondersteunen.

Bronnen: ABN Amro

Foto: Flickr