Winter is coming

Ik waarschuw nu al meer dan een jaar voor permanente en oplopende energietekorten, maar ik heb niet het gevoel dat de boodschap doordringt.

Nochtans ben ik zeer duidelijk in mijn bewoordingen.

Zonder voldoende energie eindigt onze manier van leven en keren we voor een stuk terug naar de 19de eeuw.

Daar is toch geen woord Spaans bij, ofwel?

En ja, de vraag naar fossiele brandstoffen is op dit moment groter dan het aanbod.

En nee, er is geen extra productiecapaciteit voorhanden.

De vraag naar fossiele brandstoffen stijgt, en het aanbod zal de komende jaren dalen.

Zonnepanelen, windmolens en zelfs kernenergie hebben een te lage Energy Return On Energy Investment en bieden bijgevolg geen oplossing op langere termijn.

(Al blijft het een goed idee om bestaande kerncentrales open te houden en nog snel nieuwe te bouwen!) 

We hebben met andere woorden een GI-GAN-TISCH probleem.

Bestudeer zeker nog eens mijn eerdere artikels om een idee te krijgen van de omvang ervan.

En natuurlijk is er geen probleem te bedenken dat politici niet nog groter kunnen maken.

Want op een moment dat de wereld aankijkt tegen beginnende en oplopende energietekorten zijn de briljante geesten in de EU zo slim om onze grootste energieleverancier wandelen te sturen.

Een epische blunder met catastrofale gevolgen.

Deze beslissing zal leiden tot

… de implosie van de industrie

… enorme protesten (revolutie?) op Europees grondgebied

… het bankroet van landen zoals Italië, Griekenland, enz

… inflatiecijfers van 20%-30%

… een totale verarming van de bevolking

… een toenemend populisme

… de complete crash van de euro

… en het einde van de EU

We kijken aan tegen complete chaos in Europa.

Dat is hetgeen we mogen verwachten, en ik heb het gevoel dat het maar een kwestie van maanden meer is vooraleer de pleuris uitbreekt.

Bereid je voor. Winter is coming.