Winst te behalen voor pensioenfondsen om in goud te investeren

Goud is nog steeds relatief weinig in bezit bij pensioenfondsen en de bevindingen van een recente poll – gezamenlijk uitgevoerd door de World Gold Council (WGC) en Pensions Age – bevestigd dit.

Minder dan een derde (31 procent) van de respondenten geeft aan een positie te hebben in goud. Van degenen die dat wel hebben had 69 procent slechts een allocatie tussen de 1 en 2 procent van de totale portefeuille.

Respondenten gaven aan dat ze van plan zijn hun allocaties aan infrastructuur (56 procent), private equity/schuld (36 procent) en vastgoed (14 procent) te verhogen, ten koste van meer mainstream beleggingscategorieën zoals aandelen en – in mindere mate – cash.

Uit bevindingen van Willis Towers Watson blijkt ook dat tegen het einde van 2020 alternatieve activa 26 procent van alle pensioenfondsactiva uitmaken, tegenover 23 procent in 2019.

Hoewel deze beleggingscategorieën een hoger rendement kunnen opleveren blijkt uit analyse dat ze gepaard kunnen gaan met een lagere liquiditeit en een hogere volatiliteit, een aanzienlijk risico voor pensioenfondsen.

In perioden van verhoogde risico’s en onzekerheid heeft goud in het verleden geprofiteerd van “flight-to-quality”-stromen, die zowel positieve rendementen hebben opgeleverd als de verliezen op de portefeuille hebben helpen beperken.

De goudprijs, gemeten in pond sterling, is sinds 1971 met gemiddeld bijna 12 procent per jaar gestegen en goud heeft sindsdien over meerdere perioden het beter gedaan dan een aantal aandelen-, fixed income- en grondstoffenindices.

Dit is belangrijk aangezien goud geen rente oplevert of dividend uitkeert en het als harde valuta geen kredietrisico draagt.

De wereldwijde goudmarkt is daarbij groot en liquide, hetgeen betekent dat het relatief gemakkelijk kan worden gekocht en verkocht wanneer aan verplichtingen moet worden voldaan.

Pensioenfondsen worden nog steeds geconfronteerd met een reeks uitdagingen, die een verschuiving in zowel hun beleggingsaanpak als hun assetallocatiestrategieën noodzakelijk maken.

Om door het nieuwe financiële landschap te navigeren, moeten zowel traditionele als alternatieve beleggingen worden overwogen om risico, rendement en impact in evenwicht te brengen.

De unieke eigenschappen van goud, waardoor het zich onderscheidt van andere gangbare activa, kunnen meerdere voordelen opleveren voor een portefeuille van een pensioenfonds.

Niet alleen om het algehele risico te helpen beheersen, maar ook als middel om het rendement op de lange termijn te spreiden.

Waarschijnlijk is dat ook de reden dat het pensioenfonds van DSM de afgelopen maanden honderden miljoenen euro’s in goud belegd. In totaal zou het gaan om een kleine 400 miljoen euro.

Volgens vakblad PensioenPro belegt het fonds, dat de pensioenen beheert voor de Nederlandse werknemers van DSM, nu 5 procent van het pensioenvermogen in fysiek goud.

Bronnen: WGC, Kitco

Foto: Flickr