Steeds dichter bij het Eindspel

Onze nieuwsbrief verscheen vorige week niet, wij wensen u en uw familie dus nog het allerbeste voor 2022!De officiële inflatie in de VS op jaarbasis sinds woensdag?  7,0%!Meteen de slechtste score (hoogste inflatie) sinds 1982. Aan 7% inflatie halveert de koopkracht van uw en ons spaargeld op amper tien jaar tijd!In Nederland en België zitten we vandaag (nog) niet aan 7%, maar we staan wel zowat gelijk, met 5,70% (Nl) en 5,71% (B) aan koopkrachtverlies op jaarbasis.Lager dan in de VS dus, maar nog steeds erg genoeg om het geld op uw spaarrekening te doen halveren in waarde over een periode van 12,5 jaar. Samengestelde rente was volgens Albert Einstein de “grootste kracht in het universum”.  Helaas krijgen we al een hele tijd geen rente meer, zeker niet boven het niveau van de inflatie. Deze kracht werkt vandaag tegen ons.Een negatief rendement in koopkracht, zorgt ervoor dat je spaargeld gestaag verdampt.Voorspellen wat er in 2022 gaat gebeuren met de inflatie is niet zo eenvoudig… Het zou ons absoluut niet verbazen, moesten de komende kwartalen weer wat beter gaan binnen komen qua inflatiecijfers. Met andere woorden: lager dan 7% maar wel nog merkelijk hoger dan wat we de laatste tientallen jaren als normaal beschouwden.Ook in de laatste periode die door hoge inflatie werd gekenmerkt, de jaren 1970, schommelde die inflatie per kwartaal flink op en neer. Een daling op korte termijn was toen geen teken van toenemende stabiliteit en dat zal het nu, moest dat voorvallen, ook niet zijn!Bovendien mogen we ook nu weer van de overheden verwachten dat ze de manier waarop het inflatiepercentage berekend wordt, willen gaan aanpassen. Om het beter te doen  “passen” met hun doelstellingen. Het eindspel houdt inflatie in, veel inflatie, zoveel is zeker. (zelfs indien we onderweg ook nog eens even langs deflatie moeten passeren, maar dat zou ons vandaag te ver leiden). We kunnen dus alleen maar uitermate positief naar de toekomst kijken voor de fysieke edelmetalen. Op korte termijn moeten de prijzen van goud, zilver en platina natuurlijk helemaal niet één op één bewegen met de inflatie.2021 is hiervan al meteen een heel goed voorbeeld! Ondanks de positieve omstandigheden voor edelmetalen, wachten we qua prijs nog op de volgende echte duidelijke stap voorwaarts.Sommigen vinden dat stilaan frustrerend, een veel grotere groep maakt gebruik van de huidige koersen om posities rustig verder uit te breiden…Op lange termijn heeft goud, om het daar specifiek over te hebben, ALTIJD zijn job gedaan als het over inflatie gaat. Goud is dan ook veel meer rijkdom dan geld en in die rol het best bestand tegen de ontwaarding van papiergeld.We verwachten van goud eigenlijk niets minder dan dat het op termijn opnieuw superieur zal zijn t.o.v. alle andere activa (aandelen, vastgoed, obligaties, …). Alles heeft zijn tijd, voor de komende tien jaren, schrijven wij opnieuw goud op!De jaren 1970 geven ons weer een goed voorbeeld: De prijs van goud ging uiteindelijk maal 24. Op die manier compenseerde de goudprijs niet alleen de ontwaarding van de dollar over die periode, er was ook een grote echte meerwaarde (de kers op de taart).En Zilver?De zilvermarkt belandde in 1979 in een heuse storm, aangevuurd door de gebroeders Hunt. In januari 1980 noteerde de zilverprijs heel even 50 dollar per ounce in een spectaculaire en speculatieve ontknoping. In de eerste jaren van het decennium was de rally voor zilver maar heel voorzichtig en alles behalve spectaculair gestart. Pas eind 1971 steeg de zilverprijs boven 2 dollar per ounce (1,3 dollar was de laagste notering voor zilver in de jaren 1970).2022 zal voor ons ongetwijfeld weer heel wat verrassingen in petto hebben. Er komen op (geo)politiek, economisch en financieel vlak zoveel zaken samen, dat het ons ten zeerste zou verbazen indien we dit jaar geen groot “event” zien met globale impact. We blijven het hoe dan ook opvolgen.