Stagflatierisico zal goud hoger stuwen

Wie kan er nog omgaan met een omgeving van hogere inflatie?

De meeste beheerders alvast niet.

Zij hebben de afgelopen jaren volop geleefd in een omgeving van steeds dalende rentevoeten en lagere inflatie.

Nu zien we een omgeving waarin we het tegenovergestelde doormaken.

Dus stijgende inflatie, rentevoeten en zwakke economische groei.

Dat doet denken aan de omgeving van de jaren 70, stagflatie.

Momenteel maken de mainstream economen er zich nog geen zorgen over.

Maar dat deden ze met vorige crisissen ook niet.

Dus de slimme belegger neemt vandaag al zijn voorzorgen.

En die voorzorgen zijn in de vorm van fysiek goud en zilver.

Dit is de beste manier om je te wapenen tegen monetaire beleidsfouten.

Enkel fysiek dus om ervoor te zorgen dat er niemand tussen jezelf en je vermogen staat!