Reserves zijn vogelvrij

Rusland zag $300 miljard aan deviezenreserves bevroren na de inval in Oekraïne. Deze reserves zijn eigendom van de Russische centrale bank en worden voornamelijk aangehouden in euro’s en dollars.

De maatregel op zich was en is behoorlijk controversieel omdat een boomerang-effect dreigt. De euro en zeker de dollar zijn belangrijke reservevaluta en die rol dreig je namelijk te verliezen met dit soort maatregelen. 

Als het niet meer veilig is om reserves aan te houden in euro’s of dollars wat is dan nog het punt? 

Eens je je valuta als een wapen gaat gebruiken, ondermijn je het vertrouwen in diezelfde valuta. 

De wereld kijkt toe en waarom zouden landen zoals China, India, Brazilië, … nog reserves in Westerse valuta aanhouden wanneer deze reserves geblokkeerd worden bij onenigheid? 

En het Westen wil inmiddels weer een stapje verder gaan en de opbrengst van de bevroren Russische reserves gebruiken om de oorlog in Oekraïne te financieren. Er gaan zelfs stemmen op om de reserves in zijn geheel te gebruiken voor dat doel. 

Dit is wat mij betreft spelen met vuur. 

Nogmaals: de wereld kijkt toe en eens je deze route neemt, kan dit bijzonder verstrekkende gevolgen hebben voor ons financieel systeem.

Chinese bedrijven met tegoeden bij Westerse banken, kunnen wel eens heel snel besluiten om deze tegoeden op te vragen. Deze reserves zijn namelijk niet meer veilig in het geval hun land in een conflict met Taiwan verzeild geraakt. 

Dit soort afwegingen zullen door bedrijven én particulieren over heel de wereld gemaakt worden. Buitenlandse deposito’s bij Westerse banken zijn kwetsbaar op deze manier. Dat is de boodschap die je geeft aan de rest van de wereld. 

Het risico is dat je met deze maatregel onbedoeld een bankrun op het Westerse banksysteem in gang duwt. Een bankrun die je op geen enkele manier nog kan stoppen. 

Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Eens het vertrouwen de benen neemt, krijg je het niet zomaar meer terug.

Dit is een typisch voorbeeld van je hand overspelen. Een ondoordachte maatregel die ons meer schade oplevert dan de Russen. 

Ik denk trouwens dat je de stijgende goudprijs ook niet los kan zien van deze ontwikkelingen. Als dollars en euro’s het vertrouwen als reservevaluta verliezen, dan springt goud in dat gat.

Centrale banken zullen in deze omstandigheden liever goud op de balans hebben staan dan euro’s of dollars. En dat geldt ook voor de sovereign wealth funds en zelfs voor bedrijven en particulieren met liquide middelen. 

Het is persoonlijk trouwens een route die ik al wat langer neem. Ik parkeer mijn reserves namelijk niet in euro’s of dollars, maar in fysiek edelmetaal. En ik heb het zowel over mijn persoonlijke reserves als die van mijn vennootschappen.

Groeten,

Maarten Verheyen