Institutionelen bouwen veilige havens af

Wanneer we verschillende beheerverslagen van vooral internationale beheerders er op naslaan, dan merken we dat vele onder hen vrijwel allemaal dezelfde bewegingen hebben doorgevoerd in de portefeuille.

Het gaat met name om de afbouw van de zogenaamde ‘veilige havens (safe havens, deze term komt nagenoeg overal terug) en het inspelen op valuebedrijven.

Blijkbaar zijn alle beheerders die verondersteld worden om het vermogen van hun beleggers als een goede huisvader te beheren, kuddedieren.

Nu weten we niet hoe zij aankijken tegen de financiële markten, maar wij hebben altijd geleerd om laag te kopen en om hoog te verkopen.

Dat is toch een goed ingeburgerde wijsheid op de financiële markten.

Blijkbaar niet, want deze beheerders doen net het tegenovergestelde van wat ze eigenlijk zouden moeten doen.

Hierdoor creëren ze natuurlijk een uitmuntende gelegenheid voor beleggers die wel rekening houden met deze wijsheden.

Retailbeleggers hebben een handje voor op ‘professionelen’ want ze hoeven geen rekening te houden met allerhande beleggingscomités of reportings die tegen het einde van het kwartaal moeten worden opgesmukt.

Doe er uw voordeel mee!