Goud in trek bij vooral Duitse beleggers

Het beleggersvertrouwen in Duitsland is onlangs gestegen tot een hoogste punt in 21 jaar. Maar terwijl het optimisme voor een economische opleving hoogtij viert, groeit ook de vrees voor prijsstijgingen onder Duitse beleggers, die bang zijn voor inflatie.

Duitse Google-zoekopdrachten naar “inflatie” – die sinds oktober vorig jaar een opwaartse trend vertoont – stegen in februari verder nadat werd gemeld dat de jaarlijkse CPI voor de eurozone was gestegen tot een hoogste punt in elf maanden tijd (0,9%). Sindsdien is de inflatie alleen maar toegenomen.

En met opmerkingen van centrale bankiers wereldwijd stijgt de verwachting van een weldra hogere inflatie, waardoor goud zeker bij Duitse beleggers in trek lijkt.

Uit de Gold Demand Trends-gegevens van de World gold Council (WGC) blijkt dat Duitsers in 2020 meer goudbaren en -munten hebben gekocht dan in alle voorgaande jaren.

En tot dusver hebben zij in 2021 een investeringstempo aangehouden dat ver boven het historische gemiddelde ligt, zelfs in vergelijking met de onstuimige niveaus die tijdens en in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis in 2008 werden bereikt.

Ook beleggingen in Exchange Traded Products (goud-ETP’s) waren in het eerste kwartaal van dit jaar niet te verwaarlozen.

In vergelijking met de aanzienlijke uitstroom uit fondsen met een notering in de VS of elders in Europa, boekten de Duitse fondsen slechts bescheiden verliezen en hebben zij sinds begin april een gestage – zij het kleine – instroom weten te handhaven.

Duitse ETP’s hebben nu 18,4 miljard euro onder beheer, wat op het Verenigd Koninkrijk na het meest is, en dit staat dicht bij de piek van juli 2020 toen er 21,8 miljard euro aan werd gehouden in goud-ETP’s en ETF’s.

Bijna de helft van de beleggers die goudbaren of -munten bezitten, zei in een in 2019 gehouden enquête dat de belangrijkste rol van de belegging was om vermogen te beschermen.

Onroerend goed/vastgoed werd op vergelijkbare wijze in verband gebracht met vermogensbescherming.

Spaarrekeningen werden nog vaker gezien als het vervullen van dit doel – waarbij drie op de vijf beleggers aangaven dat dit de belangrijkste rol was van hun spaargeld.

Maar zolang negatieve rentevoeten Duitse spaarders blijven teisteren zullen beleggers hun vermogen steeds meer blijven toewijzen aan goud en onroerend goed.

Deze bevindingen worden ondersteund door de resultaten van een onderzoek in opdracht van Reisebank, waaruit bleek dat “waardebehoud” en “bescherming tegen inflatie” twee van de belangrijkste redenen waren die Duitse beleggers aandroegen om goudbeleggingen van de afgelopen twee jaar te willen aanhouden.

Maar in plaats van dit alleen maar aan te houden gaven Duitse beleggers ook aan dat ze bereid zijn om meer goud te kopen.

Uit een in november vorig jaar gehouden Duits onderzoek bleek dat van de particuliere beleggers die in het verleden goud hadden gekocht, 40 procent aangaf de komende 12 maanden hoogstwaarschijnlijk meer goud te gaan kopen.

Bronnen: WGC, Livemint

Foto: Flickr