goud Deutsche

Deutsche: Crisis is aanstaande

Deze week publiceerde Deutsche haar meest recente editie van hun jaarlijkse lange termijn beleggingsonderzoek. Dat was bijna volledig gewijd aan “The Next Financial Crisis”.

Als eerste geeft Deutsche aan dat het tijdperk waarin we leven meer financiële crises kent dan eerdere periodes.

Dit geldt voor de gehele wereld, en wordt aangetoond met uitgebreide statistieken.

Er blijkt een voornaam punt waarop het aantal crises begon toe te nemen; augustus 1971, toen Amerikaans president Richard Nixon afstand deed van het Bretton Woods-akkoord.

Hiermee kwam in principe een einde aan de goudstandaard.

Voor die tijd kende goud in reële termen jaarlijks een gemiddeld verlies van 1,5 procent.

Sinds het einde van Bretton Woods blijkt dat rendement op een positieve 3,7 procent te staan op jaarbasis.

Deutsche blijkt geen voorstander van een terugkeer van de goudstandaard, maar voorziet zeker toekomstige problemen sinds daar van af is gestapt.

Ondertussen zijn de auteurs van Deutsche van mening dat de overgang naar munteenheden die door niets worden ondersteund, in plaats van goud, een opbouw aan schuld mogelijk heeft gemaakt dat zijn gelijke niet kent.

De schatting van Deutsche, aangaande totale schuldopbouw sinds de financiële crisis, inclusief verruimend monetair beleid en de tekorten op overheidsbegrotingen, bedraagt liefst 34 biljoen.

Met een systeem gevoelig voor crises en met ongekende schuldopbouw zijn de kansen op een toekomstige crisis overweldigend.

Wellicht het meest alarmerende onderdeel van de studie van Deutsche betreft het grote aantal mogelijke triggers voor de volgende crisis.

Op een rij:

Een economische recessie, centrale bankbeleid, deflatie, overspannen aandelenmarkten en een gebrek aan liquiditeit op de financiële markt. Zij zouden allen een nieuwe crisis kunnen veroorzaken.

Maar daar houdt het niet op voor Deutsche.

Ook Italië’s zware schuldenlast, China’s financiële onevenwichtigheden met het westen en bizarre schuldgroei en Japanse demografische gegevens i.c.m. immense schuld van haar centrale bank worden allen genoemd als bijzonder risicovol.

Dan is er nog Brexit, die de financiële- en defensie-architectuur van Europa in gevaar kan brengen en het risico op populisme wereldwijd.

Deutsche zegt: kies maar. Een financiële crisis? Die komt er aan, wat de eerste trigger ook mag zijn.

Bronnen: Financial Times

Foto: Flickr

[xyz-ihs snippet=”monsterbox”]