De grootste markt van allemaal, heeft een probleem!

De voorbije jaren konden op de beurs heel wat bedrijven die geen winst maakten, toch rekenen op enorme waarderingen van hun aandelen.

Een groeiverhaal, met winst in de (verre) toekomst was soms genoeg.

Dit was natuurlijk enkel mogelijk omdat de rente 0% bedroeg of zelfs negatief was. Wanneer je met 0% rente rekent, is winst in de toekomst immers bijna evenveel waard als winst vandaag.

Pas dit jaar veranderde dat opnieuw een beetje, de rente moest wat omhoog onder druk van wereldwijde inflatie.

Nu de rente niet meer nul is, zien we langzaam maar zeker de gevolgen.

Aandelen, obligaties en in sommige gevallen vastgoed voelen daar al de invloed van. Maar er is nog een plaats waar die rentestijging belangrijk is!

Een markt waarvan we zelden of nooit iets zien of horen. Die ook zo gigantisch groot is, dat ze ons verstand haast te boven gaat. 

Welke markt is groter dan de obligatiemarkt EN zit waarschijnlijk na de rentestijging van het afgelopen jaar flink in de puree?

De derivatenmarkt.

Weddenschappen op rentestanden en wisselkoersen maken het grootste deel uit van de derivatenmarkten. Deze handel in “afgeleide producten” kon dankzij de lage rente enorme proporties aannemen. 

Reeds in 2003 noemde Warren Buffet derivaten “time bombs”. Hij had op dat moment ook de volgende waarschuwing klaar voor het geval de markt ongecontroleerd zou verder groeien:

The derivatives genie is now well out of the bottle, and these instruments will almost certainly multiply in variety and number until some event makes their toxicity clear. Central banks and governments have so far found no effective way to control, or even monitor, the risks posed by these contracts. In my view, derivatives are financial weapons of mass destruction, carrying dangers that, while now latent, are potentially lethal.” 

Hoe groot is de markt voor derivaten vandaag?

Volgens de Wereldbank, is het BBP van de gehele wereld 96,1 biljoen dollar in 2022.
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten op één jaar samengeteld, bedraagt dus voluit geschreven 96.100.000.000.000 USD.

De derivatenmarkt echter, wordt geschat op 2.000 biljoen dollar aan nominale waarde! Ruwweg 20x de omvang van de wereldeconomie dus. (Een visuele voorstelling van de omvang van de derivatenmarkt kan u onderaan deze nieuwsbrief terugvinden bij de P.P.S.)

Hoe kan het, dat wij een derivatenmarkt “nodig” hebben die werkt met een onderliggende waarde 20x groter dan de wereldeconomie?
En bijkomend, hoe kan zo’n markt nog voordelig zijn voor de economie?

Het antwoord ligt voor de hand: We hebben helemaal geen grote derivatenmarkt nodig, de financiële sector is veel te ver doorgeslagen. En juist door die grootte, blijft er per saldo nu ook nog een gigantisch risico over. 

De eventuele voordelen zijn voor de spelers in de derivatenmarkt, de potentiële nadelen voor iedereen!

Rick Ackerman schreef dit weekend nog over deze markt:
“Het is duidelijk dat de belangrijkste activiteit van planeet aarde niet het produceren van goederen en diensten is, maar wel het aan elkaar doorschuiven van papier” (vertaald uit het Engels)

U weet waarschijnlijk dat wij de problemen in de schuldmarkten reeds als voldoende inschatten om “iets” te doen veranderen in ons financieel systeem. We hebben globaal zoveel schulden, dat deze nooit meer aan de volle waarde kunnen worden afgelost.

Hogere rente, verergert dat probleem trouwens alleen maar…

Die rentestijging heeft waarschijnlijk ook al slachtoffers gemaakt in de derivatenmarkten. Maar in een OTC markt, gaan wij dat niet meteen vernemen.
(hier is een analogie met wat we bij de cryptomarkt en platformen de laatste maanden gezien hebben. Voor wie dit een beetje volgt: verliezen worden slechts mondjesmaat toegegeven, wanneer het al te laat is)

We kunnen extra problemen in de derivatenmarkt logischerwijs missen als kiespijn. Zeker omdat een probleem daar, heel snel op het bord bij Centrale Banken terecht zal komen.

Want elk probleem zal ervoor zorgen dat er teveel waarde en liquiditeit verdwijnt (deflatie).
Deelnemers in de markt, zullen zonder actie van buitenaf snel aan hun tegenpartijen gaan twijfelen.

Centrale Banken zullen dus verplicht worden om geld bij te drukken, potentieel enorme hoeveelheden. Want niets doen zal opnieuw geen optie zijn.

Het verschil tussen deflatie en (hyper)inflatie, is uiteindelijk enkel een beleidskeuze.

Op lange termijn zullen onze euro’s en dollars onmogelijk hun waarde kunnen behouden.
Bovendien zal de klassieke portfolio van beleggers, bestaande uit aandelen/obligaties/vastgoed, ook blijvend uitgedaagd worden door de marktomstandigheden.

Niet meer sparen in het geld dat Centrale Banken zonder limiet kunnen bijdrukken is een optie.
Sparen in datgene dat diezelfde Centrale Banken zelf gebruiken als hun ultieme reserve, is de volgende stap!

Fysiek goud aankopen? Kijk dan hier.

Zilver: In onze volgende nieuwsbrief tonen we u dat, van alle maanden in een jaar, de maand december gemiddeld gezien de beste maand is om fysiek zilver aan te kopen. 
Onze keuze is nog steeds dit zilver. Voor nieuwe beschikbaarheid van zilveren munten op dit moment, kan u onderaan bij de P.S. terecht!

Tot binnenkort!

Het goud999 team.
T: +32 11 960 400 E: info@goud999.com
W: www.goud999.com 

Visual Capitalist maakt enkele jaren geleden een visuele voorstelling van de grootte van de derivatenmarkt in verhouding to andere activa: HIER vindt u die nog terug.