De groeiende rol van goud in Kazachstan

De aankoop van goud door centrale banken is in augustus vertraagd tot 20 ton, een halvering ten opzichte van de vorige maand.

Drie banken publiceerden een verhoging van de goudreserves met een ton of meer, terwijl er in de beschikbare gegevens geen noemenswaardige verkopers waren.

Turkije – de grootste koper van goud tot dusver dit jaar – kocht in de loop van de maand nog eens 9 ton, terwijl Oezbekistan eveneens 9 ton aan zijn reserves toevoegde. Kazachstan verhoogde de goudreserves met 2 ton.

Kazachstan heeft met recht een leidende positie in de wereld ingenomen bij de winning en verwerking van goud; het land produceert jaarlijks ongeveer 70 tot 80 ton geraffineerd product.

Aliya Moldabekova, vice-voorzitter van de Nationale Bank van de Republiek Kazachstan (NBK), sprak over de huidige trends, plannen en de resultaten van de afgelopen jaren op het gebied van goud.

Goud speelt een belangrijke rol in het beheer van de reserves van centrale banken wereldwijd. De NBK vormt hierop geen uitzondering: haar aandeel in de goudreserves bedraagt momenteel 69 procent van de totale reserves.

In de afgelopen jaren was de ambitie om haar goudportefeuille uit te breiden de belangrijkste motor achter de groei van de goudactiva van de NBK. In juli 2022 bezat de bank 372,8 ton geraffineerd goud met een waarde van ongeveer 21,1 miljard dollar.

Met deze cijfers staat Kazachstan op de 15e plaats qua goudreserves en op de zesde plaats wereldwijd qua groei van het goudbezit in de afgelopen tien jaar.

Er zij op gewezen dat de Nationale Bank alleen het eindproduct aankoopt in de vorm van geraffineerde goudstaven van nationale en internationale normen, die worden geproduceerd in de installaties van lokale raffinaderijen: Kazakhmys Smelting LLP, Kazzinc LLP en Tau-Ken Altyn LLP.

Momenteel produceren Kazzinc LLP en Tau-Ken Altyn LLP geraffineerd goud volgens de internationale London Good Delivery (LGD) standaard. Daarmee zijn Kazachse goudbaren algemeen geaccepteerd door markten wereldwijd.

Beleggingen in goud zijn van nature beschermend en stellen de NBK in staat haar doelstelling, het behoud van het vermogen van het land, te verwezenlijken, aldus Moldabekova.

Naast de goudreserves van de NBK wordt goud ook gebruikt in het staatsfonds van Kazachstan en in het Nationaal Fonds, dat per juli 2022 een vermogen van 53,3 miljard dollar bezat.

Het Nationaal Fonds werd opgericht om de inkomsten uit het olie- en gascomplex van het land op lange termijn te beleggen.

Om de activa te diversifiëren werd de lange termijn toewijzing van het fonds in 2019 gewijzigd toen het aandeel van goud werd vastgesteld op maximaal 5 procent van de totale activa binnen de portefeuille.

Vanaf 2017 verkoopt de Nationale Bank van Kazachstan ook gecertificeerde geraffineerde goudbaren aan het publiek. In totaal zijn sinds de lancering 94.600 baren met een totaal gewicht van 3,2 ton verkocht aan Kazachse burgers.

2021 werd een recordjaar wat betreft de verkoop van goudbaren aan de Kazachse consument en van 2017 tot 2021 bedroeg de cumulatieve gemiddelde jaarlijkse groei van de verkoop 69 procent.

In Kazachstan, evenals in de rest van de wereld, zal de vraag naar goud als beleggingsinstrument daarbij naar verwachting enkel toenemen.

Bron: WGC