Convenant Verantwoord Goud loopt af

Wereldwijd komt er jaarlijks bijna 4400 ton goud op de markt. Daarvan bestaat zo’n 66 procent uit nieuw goud, gewonnen uit mijnen.

Ongeveer een derde van het goud is gerecycled. In de afgelopen dertig jaar is het aanbod goud om te recyclen toegenomen, met name wanneer de goudprijs stijgt en tijdens economische crises.

Die verhoudingen liggen in Nederland echter anders. De Sociaal-Economische Raad schat dat 80 tot 90 procent van de goudmarkt hier uit gerecycled materiaal bestaat, maar geeft geen verklaring voor dat hoge percentage.

Volgens Vincent Kersten, uitvoerend bestuurder van Aunexum Precious Metals Group, is het zo hoog doordat we geen goudmijnen hebben en dus eerder op recycling zijn aangewezen en doordat we als land al ‘vrij ver zijn op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen‘.

Aunexum is aangesloten bij het Convenant Verantwoord Goud uit 2017, dat tot stand kwam onder begeleiding van de Sociaal-Economische Raad.

Het is ondertekend door twintig partijen, zoals goudsmeden, maatschappelijke organisaties en de overheid, met als doel om misstanden als uitbuiting en milieuschade in de goudketen te voorkomen.

Hoewel in Nederland vooral wordt gerecycled is volgens Giuseppe van der Helm, de voorzitter van Convenant Verantwoord Goud, zo’n afspraak toch belangrijk.

Veel goud wordt in Nederland op een verantwoorde manier gerecycled. Maar de verwerking van afgedankte elektronische apparaten gebeurt vaak buiten Europa en gaat gepaard met vervuiling, gezondheidsrisico’s en kinderarbeid.

Dat gerecyclede goud kan terechtkomen op de Nederlandse markt. Daarom is het van belang om ook hier de transparantie te bevorderen

Het convenant loopt in juni dit jaar af maar de partijen verkennen voortzetting van de inspanningen, aldus Van der Helm.

Hij wijst erop dat het gebruik van goud in de toekomst zal blijven toenemen, bijvoorbeeld in de elektronische sector en als belegging.

De sector schat dat wereldwijd zo’n 70 tot 90 procent van het gerecyclede goud afkomstig is van sieraden. Afval van elektronische apparatuur is daarnaast goed voor maximaal 10 procent.

Bron: FD