Belangrijke rol voor goud weggelegd in Oezbekistan

Met een jaarlijkse productie van ongeveer 100 ton is Oezbekistan een van de belangrijkste producenten van goud ter wereld. De Centrale Bank van Oezbekistan (CBU) heeft ongeveer 60 procent van haar deviezenreserves aan goud toegewezen.

Goud speelt ook een fundamentele rol in de Oezbeekse economie, zoals Bobir Abubakirov, vice-gouverneur van de Centrale Bank van Oezbekistan, afgelopen week aan de World Gold Council (WGC) wist uit te leggen.

Het edelmetaal heeft een aantal kenmerken die het tot een belangrijk en waardevol activa maken. Het zorgt voor economische stabiliteit, fungeert als een anker binnen het financiële stelsel en bewaart koopkracht voor toekomstige generaties, aldus Abubakirov.

In de loop der jaren heeft zij reserves opgebouwd van ongeveer 375 ton, ter waarde van bijna 22 miljard dollar. Deze positie weerspiegelt een bewuste keuze om aanzienlijke hoeveelheden goud in reserves op te nemen en dit op zodanige wijze dat de Oezbeekse economie er maximaal van kan profiteren.

Hoewel goud al eeuwenlang deel uitmaakt van de geschiedenis van Oezbekistan is de meest recente ingeslagen weg begonnen in 2003, toen de centrale bank van Oezbekistan het exclusieve recht kreeg om al het plaatselijk geraffineerde goud op te kopen.

Op grond van dit recht kocht zij op maandbasis goud volgens de London Good Delivery (LGD)-norm van binnenlandse producenten/raffinaderijen, tegen de geldende internationale marktprijzen.

Dit systeem heeft vele jaren goed gefunctioneerd, maar in 2019 werd de regeling afgebouwd als onderdeel van een pakket hervormingen van de Oezbeekse regering om juridische processen te versterken en de economische groei te stimuleren.

Bij deze hervormingen werd het exclusieve recht van de CBU om goud te kopen vervangen door een prioriteitsrecht. Dit betekent dat binnenlandse goudraffinaderijen hun goud vóór ieder ander aan de CBU moeten aanbieden, maar als de CBU verkiest niet te kopen, kunnen zij via de Oezbeekse grondstoffenbeurs of rechtstreeks aan plaatselijke juweliers verkopen.

Het systeem is zo opgezet dat de CBU een centrale rol speelt op de lokale goudmarkt, terwijl de bredere markt voor edelmetalen wordt geliberaliseerd en de binnenlandse sieradenindustrie wordt gestimuleerd.

De CBU erkent ook de rol van goud als spaar- en beleggingsmiddel voor de Oezbeekse bevolking. In 2018 zijn zij daarom begonnen met de verkoop van gouden herdenkingsmunten en onlangs zijn daar baren aan toegevoegd, die via commerciële banken worden verkocht.

Op 1 september 2021 had de centrale bank van Oezbekistan respectievelijk zo’n 5.100 (95,3 kg) en 2.500 (73,3 kg) aan gouden baren en -munten verkocht.

Bron: WGC

Foto: Flickr