Afrikaanse goudsmokkel blijft gigantisch probleem

De goudproductie in de Democratische Republiek Congo (DRC) wordt nog steeds systematisch ondergewaardeerd. Duizenden kilo’s goud blijkt via oostelijke buurlanden gesmokkeld te worden om op die wijze in de mondiale supply chains terecht te komen.

Die goudsmokkel kost het toch al arme Congo miljoenen dollars aan belastinginkomsten. Daarnaast wordt met de smokkel criminele organisaties gefinancierd, zowel binnen Afrikaanse grenzen als daarbuiten, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Verenigde Naties.

De onofficiële handel in het edelmetaal is moeilijk te traceren, wakkert regionale oorlogen aan, wordt gebruikt voor de financiering van lokale rebellen en heeft geleid tot VN-sancties tegen handelaren die betrokken waren bij het in stand houden van betreffende smokkel.

De Congolese provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Ituri meldden in 2019 een officiële productie van iets meer dan 60 kilo goud dat gewonnen was door goudzoekers die goud nog op de ambachtelijke, niet mechanische manier goud winnen.

Een apart cijfers, gezien het feit dat ze het meeste goud winnen. De officiële productie van dit ambachtelijk gewonnen goud in geheel Congo bedroeg vorig jaar in totaal 333,4 kilo.

Dit terwijl het land slechts 39,4 kilo, dat een totale waarde vertegenwoordigd van ongeveer 1,3 miljoen dollar, exporteerde volgens de officiële cijfers van het Congolese Ministerie van Mijnbouw.

De experts van de VN schatten dan ook dat vorig jaar er ten minste 1.100 kilo goud enkel uit de provincie Ituri werd gesmokkeld. Dat zou de overheid tot 1,88 miljoen dollar aan belastingen hebben opgeleverd wanneer het legaal was geëxporteerd.

Tel daarbij de andere provincies op en de goud smokkel in het land blijkt gigantisch.

De VN-deskundigen stelden ook vast dat Oeganda en andere buurlanden veel meer goud exporteren dan ze produceren, wat suggereert dat het goud ergens vandaan komt en het meest voor de hand liggende antwoord is: gesmokkeld goud uit Congo.

Meer dan 95 procent van de Oegandese goudexport van vorig jaar was niet van Oegandese oorsprong, zo schat de expertgroep op basis van de productie van 2018 en de exportgegevens van 2019.

De goudexport van Oeganda is in 2019 daarbij meer dan verdubbeld ten opzichte van het voorgaande jaar, zo bleek uit de gegevens van de centrale bank in maart.

Smokkelaars gaven aan de groep van deskundigen van de VN aan dat Kampala (Oeganda) een belangrijk handelsknooppunt is voor goud afkomstig uit de provincie Ituri.

Het gesmokkelde goud uit Zuid-Kivu gaat voornamelijk naar Burundi, Rwanda, de Verenigde Arabische Emiraten en Tanzania.

Bronnen: Nasdaq, Bloomberg

Foto: Flickr