700 dollar goud realistisch?

We zien de jongste tijd weer veel berichten opduiken over goud dat naar 700 USD per ounce zou gaan. Een van de belangrijkste roepers op dat gebied is Harry Dent. Hij vertelde eerst dat goud naar 250 USD zou gaan, daarna zei hij 400 USD per ounce, en nu zegt hij weer 700 USD. Wat moeten we hier eigenlijk van geloven?

Een hele tijd geleden kwam Dent nog naar buiten met een boek genaamd “The Great Gold Bust Ahead’. In dat boek voorspelde hij inderdaad dat de goudprijs zou dalen tot 250 USD per ounce. Hij vertelde ook in dat boek dat er in 2016 een Grote Depressie zou uitbreken. Dat is uiteraard niet gebeurd.

Het is moeilijk om dergelijke mensen te volgen, want steeds veranderen zij van mening. In zekere zin is Dent de antipode van Peter Schiff, die opriep tot een dollarcrash en hogere goudprijzen.

Een ding is zeker: wanneer de goudprijs zakt tot 700 USD, dan is dat een teken dat alle activa die mensen aanhouden die zij op krediet hebben gekocht, moeten gaan liquideren. Aangezien goud een bijzonder liquide markt is, dan zullen de goudprijzen daar zeker onder lijden.

En als we de redenering doortrekken, wanneer goud noteert aan 700 USD per ounce, dan mag je er gif op innemen dat andere activaklassen nog veel lager zullen staan. Want het zou betekenen dat we in een volle deflatoire omgeving terecht zijn gekomen.

Het is altijd moeilijk om voorspellingen te maken, maar de belangrijkste drivers voor de goudprijs op lange termijn blijven vast en zeker overeind: de sterk toenemende vraag vanuit het Oosten en het feit dat de productie op lange termijn onder druk komt te staan.

Deze factoren pleiten allemaal voor hogere goudprijzen. We zouden het hoofd dus koel houden en blijven accumuleren.

[xyz-ihs snippet=”monsterbox”]