Waarom deze keer wel inflatie?

 

Wat is de waarde van een euro of dollar als er duizenden en duizenden miljarden euro’s geprint worden om de boel recht te houden?

Al die extra geld moet je in verhouding zien tot een constante hoeveelheid aan goederen.

Het is niet omdat je extra geld print, dat er straks ook meer huizen, auto’s, fabrieken, … zijn.

De wet van vraag en aanbod zegt dan dat de prijzen zullen stijgen ééns je extra geld in circulatie brengt.

Je holt de waarde van je valuta uit.

Daarom niet meteen, maar zeker op termijn.

“Ja maar”, hoor ik je zeggen: in 2008 werd er ook veel geld geprint en dat zorgde later niet voor inflatie.

Wat is er dan nu anders?

In 2008 werd er inderdaad massaal geprint, maar dat extra geld werd “gesteriliseerd”.

Er werd extra geld geprint waarmee obligaties werden gekocht. Als die obligaties worden terugbetaald, verdwijnt dat extra geld weer.

Allemaal theoretisch natuurlijk, want we hebben inmiddels al lang gezien dat er van enige exit sowieso geen sprake kan zijn.

Maar de laatste weken hoor je ook steeds meer stemmen opgaan om over te gaan tot directe monetaire financiering.

Overheden zitten diep in de schulden en de terugbetalingscapaciteit is er niet om extra schulden aan te gaan.

In plaats van dat de ECB geld print en daarmee -via de opkoop van obligaties- overheden financiert, gaat de ECB overheden straks misschien rechtstreeks financieren.

We printen dan gewoon het geld dat we nodig hebben.

Van sterilisatie wordt dan niet meer gesproken. Iedere euro die je print zit dan voorgoed in je economie. Het spreekt voor zich dat dit beleid uiterst inflatoir is.

Het echte drama komt echter een stuk later, wanneer de bevolking doorkrijgt dat er geld uit het niets wordt geprint en de waarde van je valuta wordt aangetast.

Dat is het moment waarop de omloopsnelheid van het geld zal stijgen. Mensen verliezen het vertrouwen in de euro en zijn steeds minder bereid om euro’s aan te houden. Er ontstaat een vlucht uit de euro en misschien wel hyperinflatie.

Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot anderen uit de euro vluchten om zelf actie te ondernemen. Je kan nu reeds je euro’s inruilen voor zaken die waardevast blijven.

Edelmetaal ligt daarbij voor de hand. Goud noteert nagenoeg tegen de hoogste koersen ooit, maar zilver blijft daar nog steeds een heel stuk onder.

Het blijft dan ook een goede strategie om besmette euro’s stelselmatig in te ruilen voor fysiek zilver. Zilver is volatiel, maar die volatiliteit kan ook in je voordeel werken als je je aankopen wat spreidt in de tijd. (als de schommelingen er teveel aan zijn, beperk je je best tot goud).
 

Koop hier FYSIEK zilver