Hoe edelmetaalprijzen manipuleren?

Hoe kan je de edelmetaalprijzen manipuleren?

Makkelijk, je verkoopt via de Comex een goud- of zilverfuture zonder dat je het edelmetaal in bezit hebt.

Als je genoeg van dat soort contracten te koop aanbiedt, daalt de prijs.

Dit is simpel vraag en aanbod, mensen!

En zolang kopers aan de andere kant van deze transactie niet om fysieke levering vragen, kan je dit spel eindeloos herhalen. Je wil niet weten hoeveel de banksters met dit soort manipulaties verdiend hebben.

De handel op Comex bepaalt de prijzen van fysiek edelmetaal, maar tot voor kort vroegen kopers eigenlijk zelden of nooit fysieke levering.

Dat is echter veranderd.

In 2020 werd er tot op heden meer fysiek edelmetaal opgevraagd via de Comex … dan in de vijf voorafgaande jaren samen!

En ondertussen zijn alle ogen gericht op het november-contract dat morgen expireert.

Voor zilver staan er momenteel nog 52.703 contracten open (263 miljoen ounces) en voor goud gaat het om 197.009 openstaande contracten (19,7 miljoen ounces).

Een deel van deze contracten zal gesloten worden, een deel doorgerold naar een latere datum en hetgeen resteert, zal fysiek geleverd worden.

Banksters die dus papieren futures verkochten om de prijs omlaag te duwen, zullen dus straks in een krappe markt op zoek moeten naar FYSIEK EDELMETAAL om aan de leveringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Wel, veel succes daarmee zou ik zeggen 😉

Zeker de fysieke zilvermarkt is bijzonder klein en op basis van hetgeen ik nu zie, schat ik dat er enkele tientallen miljoenen ounces uit de markt gehaald dienen te worden.

De zilverprijs zal de komende weken vanuit deze hoek dus stevig ondersteund worden!

De banksters hebben voor een serieuze korting gezorgd in de fysiek markt en daar kan je hier je voordeel mee doen.