Disclaimer

De website goudhub.com en de nieuwsbrief van goudhub.com staan onder het beheer van Surgie bvba, met statutaire zetel te Steenweg Wijchmaal 16/3, 3990 PEER, BELGIE.

goudhub.com verstrekt geen beleggingsadvies, en ook geen juridisch of fiscaal advies. Eventuele publicaties en/of andere informatie van goudhub.com mogen niet beschouwd worden als beleggingsadvies, of juridisch of fiscaal advies.

De informatie op deze website is geen uitnodiging aan de bezoeker om te handelen in effecten. Beleggers dienen voor beleggingsadvies zich te wenden tot hun financieel adviseur.

Op alle informatie van deze website en nieuwsbrieven is deze disclaimer van toepassing. Alhoewel wij de informatie, de grafieken en onze commentaren/analyses, zo goed mogelijk proberen weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie veranderd is of niet meer juist blijkt te zijn. Indien deze informatie gebruikt wordt voor het kopen of verkopen van financiële producten, bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de signalen/adviezen die wij geven op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Dit geldt voor onze adviezen in het verleden, in het heden en in de toekomst. Tevens aanvaardt goudhub.com geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen, gegevens of ideeën verstrekt door goudhub.com. In het algemeen geldt dat beleggen risico’s met zich meebrengt. De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van goudhub.com zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. goudhub.com geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.